MARINDA

Nu erbjuder vi även hästunderstödda insatser!
Vi fokuserar på dina styrkor!
Hästundersödda insatser är en beprövad metod som med hjälp av hästen och dess miljö kan främja hälsa, förebygga och åtgärda ohälsa.
Livskunskap med häst riktar sig främst till gruppen unga som kämpar med problematisk skolfrånvaro sk ”hemmasittare” och till gruppen unga vuxna som inte får i gång sina liv pga psykisk ohälsa.
Men också till personal - och ledningsgrupper som vill förbättra sitt ledarskap och sin kommunikation.
Vi som arbetar med metoden är utbildade pedagoger och certifierade handledare inom både Livskunskap och metoden Lära med hästar.
Metoden erbjuder möjligheter att vända utmanande möjligheter till anmärkningsvärda framgångar!

Utbildare - Föreläsare - Coach - Inspiratör