Organisatorisk och social arbetsmiljö

PRAKTISK KURS I ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ


Praktisk kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö, heldag. 


En praktisk lärarledd webbutbildning i studio via Zoom i organisatorisk och social arbetsmiljö. Under dagen får du lära dig att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, formulera mål och prioritera ohälsa, värdegrundens betydelse och hur viktig kommunikation och tydligheten är mellan chef och medarbetare.

 

Målgrupp: Företagare, HR, chefer, skyddsombud, friskvårdsansvariga, hälsoinspiratörer och arbetstagare.

Passande kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper i OSA. Utbildningen baseras på AFS 2015:4 och den syftar till att minska arbetsrelaterad ohälsa. Föreskriften ställer tydliga krav på att chefer och arbetsledare ska känna till hur de ska förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Den här utbildningen fokuserar på vad som behöver göras i praktiken för att leva upp till kraven i föreskriften. Kursen varvas med teori och praktiska övningar

 

I utbildningen får du bland annat lära dig följande:

 • Från ord till handling – psykosocialt arbetsmiljöarbete i vardagen.
  • Kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.
  • Hur formulera mål och prioritera åtgärder för att främja hälsa
  • Värdegrundens betydelse för delaktighet, engagemang och drivkraft
  • Praktiska digitala övningar.

 

Efter Praktisk kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö ska du kunna bland annat:

 • bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen
 • ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa
 • formulera mål och prioritera åtgärder som främjar hälsa
 • förstå värdegrunden för att skapa delaktighet, engagemang och drivkraft
 • förstå kommunikationens betydelse för motivation och prestation

 

Kort om utbildare Cattis Olsén:
Certifierad integrativ ledarskapscoach och har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och privat sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställdhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling. I länken nedan kan du läsa mer och anmäla dig: 


Läs mer om utbildningen här och se introduktionsfilmen.

 

 Mer information hos Arbetsmiljöverket

 

 För en utförligare beskrivning av utbildningen och anmälan, följ länken här.