Utveckla arbetsklimatet

Utveckla Arbetsklimatet


Certifierande handledarutbildning våren 2021 i samarbete med Vealearn.

 

NYHET – NU SOM INTERAKTIV WEBBUTBILDNING!
Utbilda dig och bli företagets främsta expert och handledare och stötta andra chefer och medarbetare inom organisatorisk och social arbetsmiljö! 

 

Exempel på kursinnehåll:
I utbildningen får du lära dig processledning inom OSA, systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken. Du får ledarskap och verktyg och metoder enligt forskning. Handledarutbildning, rollen och hur arbetar du med arbetsmiljö kopplat till nya digitala förutsättningar.

 

Under utbildningsdagarna kommer du gå en intensiv och inspirerande utbildning och som sista moment sker certifiering.

 

Beräknad utbildningstid tre dagar:
 – Dag 1 egen studietid med inläsning av facklitteratur samt övningar.
 – Dag 2 och 3 lärarledda dagar via Zoom. Utbildning, övningar, gruppdiskussioner, material mm.

 

Förkunskaper krävs!
Utbildningen kräver grundläggande kunskaper i organisatorisk och social arbetsmiljö. Har du inte förkunskaper se gärna våra andra utbildningar inom ämnesområdet Arbetsmiljö, finns flera att välja på! 

 

I kursavgiften ingår utbildning, kursmaterial, kursbok och certifiering.
För en utförligare beskrivning av utbildningen, följ länken här.

 

Målgrupp: Certifieringsutbildningen vänder sig främst till chefer, ledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud samt även till andra utbildare inom detta område.
Se en kort introduktionsfilm med utbildaren Cattis Olsén här intill/