Helt sjukt stressad

FRÅN

TILL


  " Heelt sjukt stressad!"-en föreläsning från insikt till utsikt.


En av vår tids vanligaste åkommor som bidrar till stor ohälsa och ger alltför många sjukskrivningar.Ett samhällsproblem som växer lavinartat. Orsakerna kan vara olika, men en framträdande anledning verkar vara att arbete och fritid alltmer flyter ihop. Vi använder våra hjärnor till att uppfinna ny smart teknik som bla våra mobiltelefoner.En teknik som våra hjärnor inte är riktigt tränade för att använda på det sätt vi gör.Undersökningar visar att vi tittar i vår telefon i genomsnitt 150 ggr /dag. Detta ihop med ett alltmer pressat arbetsklimat gör att vår koncentrationsförmåga blir kraftigt försämrad.Vi lägger energi på att stänga ute störningar istället för att fokusera på vad vi ska göra. Det är inte farligt att stressa med det är farligt att inte återhämta sig.


I arbetsmiljölagen står det beskrivet att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och motverka ohälsa på arbetsplatsen.


Den här föreläsningen blandar teori och praktik och åhörarna får med sig verktyg att använda i sin vardag.Färdigheter baserade på kunskap om EQ, emotionell intelligens, där jag bidrar med konkreta övningar som tränar emotionella förmågor, självkänsla, självhävdelse, känslomedvetenhet, stresstolerans och problemhantering.


Föreläsningen brukar ge många skratt och en hel del tuffa insikter.