Normmedvetet ledarskap

Normmedvetet ledarskap !

Normkritik är ett samlingsbegrepp för metoder och teorier för att förskjuta perspektivet från att fokusera på avvikare från normen, till att belysa den norm som tas för given.

En norm brukar beteckna det ”normala”, ofta outtalat godtagbara beteendet i en social grupp. Det kan handla om utseende och klädsel såväl som handlingar. Att passa in i normen ger fördelar, från att vardagssituationer flyter på lättare, till rena privilegier och makt.

På liknande sätt skapar normer nackdelar för dem som inte passar in.

Det ger upphov till diskriminerande strukturer och tankemönster.


Föreläsningen/utbildningen visar på vikten av att motverka traditionella tankemönster och beteenden, och vad det är att att ha ett normkritiskt förhållningssätt!


Vad är då nyckeln till ett framgångsrikt arbete med normer?

 

Processen startar alltid i ledningsgruppen för att spridas till medarbetare.

En viktig del är arbetet med normer och värderingar och vilken värdegrund som ditt företag eller organisation vilar på.Ni får lära er hur vi arbetar med människors lika värde så det syns, känns och märks- inte bara finns i styrdokument och handlingsplaner - utan i verkligheten.

 

Jag hjälper er att gå från nuläge till önskat läge genom föreläsningar, handledning, verktyg och metoder.

 

      Exempel på att tänka normmedvetet:

 

  • Benämn alla med deras namn
  • Låt alla komma till tals,ett tydligt tecken på att alla är lika intressanta.
  • Tänk noga på vilka ord och uttryck du använder.Vilka normer förmedlar du?
  • Förutsätt att den du talar om finns i rummet.
  • Undvik att prata i termer som "vi"och "dom".

Prata istället om olika individer mm.mm

 

Kommentarer från seminariedeltagare:

 

- " Tankeväckande med humor och allvar"

 

-" Jag blev medveten om hur jag ibland agerar   

     omedvetet"

 

  -" Jag fick nya perspektiv både på mig själv och på min arbetsplats"


  -" Det blev tydligt hur viktigt arbetet med normer är för min proffession"