Ledarskap i praktiken

Ledarskap i praktiken!
Ledarskap handlar om ständig utveckling både hos dig som ledare, i din organisation och i omvärlden. Vi har en hög förändringstakt i samhället och det gäller att vara ständigt beredd på att det ställs nya krav. I alla dessa situationer är det av vikt att kunna leda sig själv och andra med bl.a. god självkännedom som ett viktigt verktyg. Ledarskapsutveckling är därför en färskvara som kräver ständig träning och övning.
I den här utbildningen får du verktygen  och metoderna som grundar sig i att ska du kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv!

Exempel på innehåll:
-Att leda sig själv-en grund för det goda ledarskapet!
-Coachande ledarskap-bra för alla.
-Förändringsledning på individ och organisationsnivå
-Att leda individer och grupper-vad är det för skillnad?
-Empatisk kommunikation och feedback-verktyg för framgång
-Det hälsofrämjande ledarskapet
-Konflikthantering och motivation
-Att leda på distans!


Utbildningen kan ges både digitalt och på plats, som en sammanhängande utbildning eller kortare kurs. Välj vad som passar din organisation bäst.
Jag har arbetat med ledarskapsutbildningar sedan 2008 inom både offentlig sektor som inom privata företag. Jag skräddarsyr så det specifikt stämmer mot era behov.
Jag har även ett omfattande och rikstäckande kontaktnät av professionella ledarskapskonsulter så jag kan genomföra större och mer omfattande utbildningar.
På vetenskaplig grund:
Självklart vilar alla moment på vetenskaplig grund och väl beprövade metoder.
Exempel är på detta är:
SCARF (David Rock), Non Violent communikation (Marshall B Rosenburg), ABC modellen (Johan Galtung),EQ (David Goleman),Team(Susan Wheelan)
NÖHRA (Kjell Enhager/Magnus Kull)mfl mfl

Jag har väldigt hög nöjdhet på alla kurser och referenser ges självklart på begäran.
Exempel på genomförda utbildningar:

Coompanion Sverige (5 orter under 2,5 år)
Fastighetsbyrån AB
Evvys Omsorg
Wistrands advokatbyrå
Värmdö mätteknik
Hästnäringens unga ledare
Österåkers kommun
Salems kommun
Nacka kommun
Enfo Sweden
Discovery
Häståkeriet AB mfl.