Teamutveckling

Teamutveckling

Visste du att ineffektiva team använder 10–35% av tiden till arbete mot målet.
Resten läggs på konflikter, att arbeta mot olika mål, att dubbelarbeta, ta hand om saker som
fallit mellan stolarna, osv…
(Ineffektiva team kan bli effektiva.
Integrative Model of Group Development
Susan Wheeland (IMGD))


Ett team är ett system. Det som utmärker ett system är att dess prestanda avgörs av hur väl
systemets delar interagerar, inte av hur väl delarna presterar var för sig.


Det är alltså en mindre grupp människor,
med kompletterande kompetenser,
som arbetar mot gemensamma mål,
med goda relationer sinsemellan
och där alla tar ansvar för helheten.


Men utgångspunkt från Susan Wheeland, men även från Davids Rocks Scarfteori hjälper jag
dig och ditt team att bli ännu effektivare.