Hälsofrämjande ledarskap


Hälsofrämjande ledarskap-friskfaktorer i arbetslivetFriskfaktorer är sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på jobbet.
Ett hälsofrämjande ledarskap är just att fokusera på det som medarbetarna mår bra av och som ger resultat i arbetet. Det främjande förhållningssättet handlar om att erbjuda, möjliggöra och även att förebygga riskfaktorer.
Detta kräver att chefer och ledare är utbildade i och kan omsätta det hälsofrämjande ledarskapet i praktiken.
I den här utbildningen får du grunden som du själv kan bygga vidare på och träna i din vardag.
Vi kommer arbeta med ett antal friskfaktorer som:
Coachande ledarskap
Förebygga stress och psykisk ohälsa
Det salutogena förhållningssättet
Vikten av känsla av sammanhang. (KASAM)
Organisation och kommunikation

Teori och praktiska övningar.

Heldag