MARINDAAtt driva och leda förändring!
Att lyckas med ett förändringsarbete kräver kunskap, mod uthållighet och
att belöna rätt beteenden genom feedback som utvecklar!
En teamkultur präglad av positiv feedback främjar utveckling och lärande.
Vilka förändringar vill du och din organisation göra?
Jag kan med min kunskap och erfarenhet hjälpa er att hjälpa er själva!
Det handlar om att få med sig människorna på förändringsresan och ge
dem rätt förutsättningar att hantera, acceptera och engageras så att de blir
redo att börja arbeta på ett nytt sätt så önskade effekter nås.
Hör av dig så berättar jag mer!Utbildare - Föreläsare - Coach - Inspiratör