Handledning

Handledning

Handledning innebär att få stöd och hjälp av någon annan i en process som leder till utveckling på både lång och kort sikt.

Handledning är en inlärningssituation där syftet är utveckling på såväl det professionella som det personliga planet.


Min handledningsmetod kan innehålla såväl feedbackträning som det salutogena förhållningssättet att det du ger ljus och näring växer.


Många av de grupper som jag handlett uttrycker att det är som att ”vaska guld”.
   

 

Copyright Marinda 2020  © All Rights Reserved