Mänskliga rättigheter

Kyros cylinder som utfärdades 538fkr berör religionsfrihet och rättstrygghet och har betraktats som den första människorättsliga förklaringen

Vad är mänskliga rättigheter?


De rättigheter man har som människa helt enkelt.

De mänskliga rättigheterna preciseras i olika internationella överenskommelser. Bland dessa överenskommelser kan man skilja mellan konventioner och protokoll, som blir bindande i och med att staterna uttryckligen förklarar sig bundna av dem, och förklaringar och deklarationer som utgör politiska förpliktelser. Den mest kända deklarationen är FN:s Universella Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna från 1948.

De mänskliga rättigheterna gäller överallt i hela världen.

Vilka är dem då?

I förklaringen finns det 30 stycken och den första är:

Alla människor är födda fria i värde och rättighet

och den sista är att:

Ingen får göra något som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter som anges i förklaringen.


Den här föreläsningen/seminariet handlar om historien bakom, nuläget och vad du kan göra i din vardag för att bidra till och upprätthålla de mänskliga rättigheterna


Copyright Marinda 2020  © All Rights Reserved