Hur vi bygger en kultur för arbetsglädje!

Hur vi bygger en kultur för arbetsglädje !     Den här föreläsningen handlar om medarbetarskap, arbetsglädje

och grupprocesser. Föreläsningen bygger på relevant forskning och

beprövade metoder.

Hur kollegor, arbetsmiljö och organisation påverkar varandra i det

dagliga arbetet.

Fokus ligger på grundläggande kunskaper om människor, hjärnans

funktioner, SCARF modellen och andra verktyg och metoder.

Syftet är att förstå sig själv och andra bättre för att nå

välbefinnande och resultat i verksamheten.
Ditt engagemang och energi, ditt jordnära anförande utan ”floskler”

och innehållet i sig fick mycket gott betyg. Många tyckte tiden gick för

fort och vill höra mer. Samtalen efteråt handlade bland annat om

hjärnan, hur vi får nya vanor, spegeln och vår egen inställning till

saker och ting.”  Carolina Pettersson, Chef Solna Stad

 

   

DEN MÄNNISKOCENTRERADE ORGANISATIONEN:


Värdesätter sin personal och

skapar meningsfull

arbetsmiljö


Är öppen och trovärdig


Agerar på ett socialt

ansvarsfullt sätt.


Ger utvecklande feedback


”övningen positivt skvaller

var bland det roligaste vi gjort,

wow”

           

                       

                       

           


     
             

Copyright Marinda 2020  © All Rights Reserved