Processledning

Processledning


Processledning handlar bl.a. om att identifiera strukturer och ibland invanda mönster och arbetssätt.

 

Det är viktigt att utgå från de arbetssätt och de medarbetare som finns i verksamheten så processen kommer ur de förutsättningar som redan finns.

Ibland kan det vara klurigt att se vad som är grundproblemet men då kan det vara smart att titta på kända konsekvenser.

Dessa kan exempelvis beskrivas som långa ledtider, höga kostnader, frustrerade kunder eller medarbetare,hög sjukfrånvaro etc. Det är viktigt att sedan kartlägga processen som den ser ut idag, kopplat till mål och strategier. Det som sedan gör skillnad är att skapa en djup förståelse får den förändring som behöver ske, implementera, följa upp vidareutveckla och inte ge upp!


Jag följer med i alla delar av processen och följer även upp resultatet.

Många deltagare berättar om att processen gett mervärde på många sätt tex bättre teamkänsla,förståelse för övegripande mål och ett starkare kasam;Känsla Av Sammanhnag.

   

 

Copyright Marinda 2020  © All Rights Reserved