Mental träning
Cattis Olsén

         

      Coaching  och mental

       träning för ryttareLedarskap och förhållningssätt är två viktiga delar att reflektera kring när du leder dig själv och andra och så även när du skall rida din häst.

Jag följer dig i sadeln och ger löpande träning och teori, individuellt eller i grupp vilket ger ökade färdigheter och förhållningssätt som utvecklar din förmåga att nå bättre resultat tillsammans med din häst.

Du tränar på hur du kan bli i ditt bästa jag och hur du kan vara kvar i de tillstånd du behöver för att hitta drivkrafter och nå resultat.

Målet är att du ska kunna omvandla visioner till verklighet, hinder till innovationer och risker till belöningar.

Hur skulle du rida om du inte kunde misslyckas?Hur förhåller du dig till din egen prestation?Vad händer med dig när du satt upp ett mål att vinna och kommer sist?

Teori och praktiska övningar!


Jag kommer också gärna ut till er ryttaförening och håller föreläsningar i en eller flera delar efter era behov.        


Copyright Marinda 2020  © All Rights Reserved