Mångfald Jämställdhet HbTQ

Mångfald - Jämställdhet - HBTQ

-som ett led i att GÖRA verksamhetsutveckling

 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.Jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla led i en verksamhet. Det gäller allt från beslutsfattande till planering och genomförande.

Föreläsningen/utbildningen visar på vikten av att motverka traditionella könsmönster och att ha ett normkritiskt förhållningssätt med fokus på att både ha och leverera jämställda produkter och tjänster.

 

Ordet mångfald betyder” en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.”

Vad är då nyckeln till ett framgångsrikt mångfaldsarbete?

Processen startar alltid i ledningsgruppen för att spridas till medarbetare.

En viktig del är arbetet med normer och värderingar och vilken värdegrund som ditt företag eller organisation vilar på.Ni får lära er hur vi arbetar med människors lika värde så det syns, känns och märks- inte bara finns i styrdokument och handlingsplaner - utan i verkligheten.

Jag hjälper er att gå från nuläge till önskat läge genom föreläsningar, handledning, verktyg och metoder.

Exempel på att tänka normmedvetet:

  • Benämn alla med deras namn
  • Låt alla komma till tals,ett tydligt tecken på att alla är lika intressanta.
  • Tänk noga på vilka ord och uttryck du använder.Vilka normer förmedlar du?
  • Förutsätt att den du talar om finns i rummet.
  • Undvik att prata i termer som "vi"och "dom".

Prata istället om olika individer mm.mm

Kommentarer från seminariedeltagare:

- " Tankeväckande med humor och allvar"

-" Jag blev medveten om hur jag ibland agerar

omedvetet"

-" Jag fick nya perspektiv både på mig själv och på min arbetsplats"

 

-" Det blev tydligt hur viktigt arbetet med normer är för min proffession"

 

Copyright Marinda 2017 © All Rights Reserved