Arbetsmiljö

Vägar och vinster med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö

(AFS 2015:4)

 

 

”Det handlar om att skapa förutsättningar

för att kunna göra ett bra jobb!”

 

 

Kursen fokuserar på vad som behöver göras i praktiken för att leva upp till kraven i nya föreskriften.

 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö syftar till att minska arbetsrelaterad ohälsa. ”Vi ser stora vinster med föreskriften. Det handlar ju i grunden bara om hur man skapar förutsättningar att göra ett bra jobb”, säger Cattis!

 

Kursen som är på en dag varvas med teori och praktiska övningar. Exempel på innehåll:

 

•Från ord till handling – psykosocialt arbetsmiljöarbete i vardagen.

 

•Kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

 

•Hur formulera mål och prioritera åtgärder för att främja hälsa

 

•Värdegrundens betydelse för delaktighet, engagemang och drivkraft

 

•Kommunikationens betydelse för motivation och prestation

 

Du kan nu också blir Certifierad arbetsmiljöhandledare genom denna kurs och två heldagar till.

Läs mer här:

 

Utbildningen ges i samarbete med Vealearn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Marinda 2018 © All Rights Reserved